กทพ. เข้าร่วมกิจกรรมงานวันทางทะเลโลก

วันนี้ (24 กันยายน 2563) นางสาวรวิพันธุ์ เด็ดแก้ว ผู้อำนวยการกองวางแผนปฏิบัติการ เป็นผู้แทน กทพ. เข้าร่วมกิจกรรมงานวันทางทะเลโลก ประจำปี 2563 โดยกรมเจ้าท่า ร่วมกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันจัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า จังหวัดสมุทรปราการ

แชร์

Comments are closed.