กทพ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “คลองสวยน้ำใส วิถีใหม่ธรรมชาติเพื่อชุมชน”

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “คลองสวยน้ำใส วิถีใหม่ธรรมชาติเพื่อชุมชน” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมเจ้าท่าร่วมกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ณ บริเวณริมคลองสายธนู ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่แผนกรักษาเขตทาง 6 กองพัฒนาและรักษาเขตทาง 2 ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นผู้แทน กทพ. เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

Comments are closed.