กทพ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ภายใต้ชื่อ จิตอาสากระทรวงคมนาคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

วันนี้ (16 สิงหาคม 2563) นายวิชาญ เอกรินทรากุล ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร) รักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าการ
ฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน เป็นผู้แทน กทพ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ภายใต้ชื่อ จิตอาสา
กระทรวงคมนาคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดนางนองวรวิหาร เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยมี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ คณะผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
เข้าร่วมกิจกรรม

Comments are closed.