กทพ. เข้าร่วมกิจกรรมแถลงผลงานการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่ภาคภูมิใจและก้าวต่อไปของกรมเจ้าท่า

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสัมมนา CAT Tower บางรัก ชั้น 3 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เข้าร่วมกิจกรรมแถลงผลงานการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่ภาคภูมิใจและก้าวต่อไปของกรมเจ้าท่า นายพายัพ เฉลยถ้อย ผู้อำนวยการกองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นผู้แทน กทพ. เข้าร่วมกิจกรรมงานแถลงผลงานการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่ภาคภูมิใจและก้าวต่อไปของกรมเจ้าท่า

Comments are closed.