กทพ. เข้าร่วมกิจกรรม MOT 2020 Move On Together

วันนี้ (9 ตุลาคม 2563) นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม MOT 2020 Move On Together “คมนาคมเคียงข้างคนไทยฟื้นฟูเศรษฐกิจ ฝ่าวิกฤติ COVID-19” ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมรับชมวีดีทัศน์โครงการสร้างความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ 20ปี และส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านคมนาคมขนส่งและความปลอดภัย ประจำปี 2563

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีการจัดนิทรศการ และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Transport New Normal และการเสวนาหัวข้อ “คมนาคมเคียงข้างคนไทย ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ฝ่าวิกฤติ COVID-19 “ จากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และภาครัฐและภาคเอกชนประจำจังหวัดชลบุรีมาเป็นวิทยากรในการเสวนา

Comments are closed.