กทพ. เข้าร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “คมนาคมตามรอยพระยุคลบาท ความสุขเพื่อปวงประชา”

กระทรวงคมนาคม ได้ร่วมจัดนิทรรศการ “ความสุขที่พ่อให้” ภายใต้แนวคิด “คมนาคมตามรอยพระยุคลบาท ความสุขเพื่อปวงประชา” ระหว่าง​วันที่ 1 -​ 6 ธันวาคม​ 2563 เวลา 10.00 – 21.00 น. บริเวณ​ถนนสนามไชย โดยจัดแสดงภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านคมนาคมที่หาชมได้ยาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพระราชอุตสาหะในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจสนับสนุนการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมในภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ การฉายวีดิทัศน์และภาพโครงการคมนาคมอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์สุขที่ประชาชนได้รับจาก “การทรงงาน” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ“การสืบสาน รักษา ต่อยอด” ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

  ในการนี้ วันที่ 5 ธันวาคม 2563  ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 50 คน ได้เข้าร่วมชมงานฯ พร้อมทั้งร่วมลงนามถวายปณิธานความดีจากแรงบันดาลใจ เพื่อแสดงปณิธานมุ่งมั่นทำความดีดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท​ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Comments are closed.