กทพ. แบ่งปันรอยยิ้ม แด่น้องริมทางด่วนประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในกิจกรรม “แบ่งปันรอยยิ้ม แด่น้องริมทางด่วน” ครั้งที่ 15 ณ โรงเรียนเมตตาวิทยา สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย ซอยสุขสวัสดิ์ 52 (ซอยร่วมใจ) แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดย กทพ. ได้มอบทุนการศึกษา และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งกันสาดหน้าระเบียงอาคารเรียน ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์และซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฯ รวมเป็นเงิน 370,000 บาท

​“สุดท้ายนี้ ขอให้นักเรียนได้ยึดมั่นและตั้งใจปฏิบัติตน ตามคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ที่ว่า เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย เพื่อเป็นความหวังและนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติในอนาคต ทั้งนี้ การทางพิเศษฯ จะยังคงมุ่งมั่นที่จะดูแลสังคมและจัดกิจกรรมให้เป็นสาธารณะประโยชน์ต่อส่วนรวมและร่วมสร้างอนาคตของเด็กไทยตลอดไป”

Comments are closed.