กทพ. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 53

วันนี้ (21 ตุลาคม 2563) นายทศพร บุญประตูไชย ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมทางพิเศษ 1 เป็นผู้แทน (การทางพิเศษแห่งประเทศไทย) กทพ. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 53 โดยร่วมสมทบทุนสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 3,000 บาท และมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 3,000 บาท ณ กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.