การจ้างก่อสร้างงาปรับปรุงหลังคา Canopy ทางพิเศษบูรพาวิถี (ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางนา กม.๙-๑ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางนา กม.๙-๒ และด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางนา กม.๙-๓)

ประกาศวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

แชร์

Comments are closed.