การจ้างจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) ของ กทพ. ประจำปี ๒๕๖๓ ตามกรอบการรายงาน GRI Standards

เลขที่ : กจด.ปจ.๓๙/๒๕๖๔      ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.