การจ้างจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) ของ กทพ. ประจำปี ๒๕๖๓ ตามกรอบการรายงาน GRI Standards

วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด 15 กุมภาพันธ์ 2564 – 18 กุมภาพันธ์ 2564

แชร์

Comments are closed.