การจ้างจัดหาเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานที่มีสิทธิได้รับเครื่องแบบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

Comments are closed.