การจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์ IP ประจำศูนย์ควบคุมทางพิเศษและอาคารสำนักงานของ กทพ.

ประกาศวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.