การจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์ IP ประจำอาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.