การจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกดีเซล ๖ ล้อ พร้อมชุดยกสไลด์ คันหมายเลขทะเบียน ๙๙-๕๔๗๐ กรุงเทพมหานคร

ประกาศวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖

Comments are closed.