19 พฤษภาคม, 2022
การจ้างก่อสร้างเปลี่ยนแผ่นยางรองคาน บริเวณ MLP-55-21 และ MLP-55-22 ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
ประกาศวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
19 พฤษภาคม, 2022
การจ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้เช่าพื้นที่ในเขตทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการของ กทพ.ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
19 พฤษภาคม, 2022
การจ้างสำรวจความผูกพันและพึงพอใจของพนักงานต่อการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
19 พฤษภาคม, 2022
การจ้างซ่อมแซมตู้ Automatic Ticket Dispenser (ATD) ทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๕ ด่าน
ประกาศวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
18 พฤษภาคม, 2022
การซื้อผ้าต่วน จำนวน ๒ รายการ
ประกาศวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕
18 พฤษภาคม, 2022
การจ้างซ่อมแซมระบบ Video Wall สำหรับศูนย์ควบบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี และศูนย์ควบคุมทางพิเศษกาญจนาภิเษก
ประกาศวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕
17 พฤษภาคม, 2022
การเช่าที่ดินของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ประกาศวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
12 พฤษภาคม, 2022
การซื้อกระดาษ THERMAL ๘๐ มม. ๕๘ แกรม จำนวน ๒๐,๐๐๐ ม้วน
ประกาศวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
12 พฤษภาคม, 2022
การซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ
ประกาศวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
12 พฤษภาคม, 2022
การจ้างเผยแพร่สปอตโทรทัศน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ กทพ. เผยแพร่สปอตโทรทัศน์างสถานีโทรทัศน์ช่องอมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง ๓๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
11 พฤษภาคม, 2022
การซื้อหลอด LED T๘ ขนาดไม่เกิน ๑๘W จำนวน ๕๐๐ หลอด
ประกาศวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
9 พฤษภาคม, 2022
การซื้อตู้ไม้กั้น ALB กาญจนาภิเษก จำนวน ๔ ชุด
ประกาศวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕