23 กรกฎาคม, 2021
การจ้างตัดหญ้ากำจัดวัชพืชใต้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (รวมทางพิเศษบางนา-อาจณรงค์) จำนวน ๒ ครั้ง
วันที่ประกาศ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
21 กรกฎาคม, 2021
การซื้อถังเตือนบริเวณหัวเกาะ ๙๐x๙๐x๙๐ ซม. จำนวน ๑๐ ตัว
วันที่ประกาศ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
13 กรกฎาคม, 2021
การจ้างทำกล่องใส่เอกสาร กทพ.๑๖ นิ้ว x ๑๒ นิ้ว x ๑๐ นิ้ว จำนวน ๔,๐๐๐ กล่อง
วันที่ประกาศ 13 กรกฎาคม 2564
13 กรกฎาคม, 2021
การซื้อถุงมือยางไนโตรสีขาว ชนิดไม่มีแป้ง จำนวน ๑,๘๐๐ กล่อง
วันที่ประกาศ 13 กรกฎาคม 2564
12 กรกฎาคม, 2021
การซื้อเสาล้มลุกสีส้ม ศก. ๘ ซม. จำนวน ๒๖๐ ตัว
วันที่ประกาศ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
12 กรกฎาคม, 2021
การซื้อ SAFETY SWITCH ๑๐๐A. ๓P H๓๖๓RB+รังฟิวส์ จำนวน ๑๐ ชุด
ประกาศวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
12 กรกฎาคม, 2021
การซื้อ Siren Amplifier จำนวน ๑๐ ตัว
วันที่ประกาศ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
12 กรกฎาคม, 2021
การซื้อ CRS Control Board จำนวน ๒๐ บอร์ด และ CRS Display Board (สีแดง) จำนวน ๒๐ บอร์ด
วันที่ประกาศ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
9 กรกฎาคม, 2021
การซื้อศาลาที่พักผู้โดยสารสำเร็จรูปชนิดสแตนเลส จำนวน ๑ ชุด
วันที่ประกาศ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
9 กรกฎาคม, 2021
การซื้อโครงตู้เครื่องจ่ายบัตร ATD สายกาญจนาภิเษก จำนวน ๔ ตัว
วันที่ประกาศ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
6 กรกฎาคม, 2021
การจ้างปรับปรุงชุดอุปกรณ์วัดประเภทรถในช่องทาง ด่านบางขุนเทียน ๒ จำนวน ๓ ช่องทาง
ประกาศวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
6 กรกฎาคม, 2021
การจ้างปรับปรุงระบบงานบัญชี การเงิน งบประมาณ พัสดุ และบำรุงรักษา (โดยใช้ซอฟต์แวร์ SAP) งานเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงาน e-Tax Invoice/e-Receipt
ประกาศวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔