11/04/2024
การจ้างทำป้ายชื่อโลหะสำหรับพนักงานและลูกจ้าง ประจำปี ๒๕๖๗
ประกาศวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗
11/04/2024
การจ้างทำเข็มกลัดโลหะสีทองตราสัญลักษณ์ กทพ. ประจำปี ๒๕๖๗
ประกาศวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗
10/04/2024
การซื้อตาข่ายสี่เหลี่ยม ๒ นิ้ว สูง ๒ เมตร ยาว ๑๐ เมตร/ม้วน จำนวน ๑๕๐ ม้วน
ประกาศวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗
10/04/2024
การซื้อชุดสปริงไม้กั้นอัตโนมัติ จำนวน ๑๐๐ ชุด
ประกาศวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗
10/04/2024
การซื้อ BIS COUNTER DISPLAY จำนวน ๑๕ ตัว
ประกาศวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗
10/04/2024
การซื้อชุดฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย TS๔๐๑ DUFK จำนวน ๓๐ ชุด
ประกาศวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗
09/04/2024
การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ
ประกาศวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗  
09/04/2024
การจ้างทำกล่องใส่เอกสาร กทพ. ๑๖ นิ้ว x ๑๒ นิ้ว x ๑๐ นิ้ว จำนวน ๓,๐๐๐ กล่อง
ประกาศวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗
09/04/2024
การจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ดูดแรงปะทะ (Crash Cushion) จำนวน ๑ ตำแหน่ง บริเวณ กม.๒+๗๐๐ ทิศทางท่าเรือ-ดินแดง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
ประกาศวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗
09/04/2024
การจ้างสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานต่อการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๗
ประกาศวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗
03/04/2024
การซื้อถังขยะแยกประเทภ ขนาด ๒๔๐ ลิตร จำนวน ๔ รายการ
ประกาศวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗
03/04/2024
การซื้ออุปกรณ์ Power Supply 640W จำนวน ๑ ตัว
ประกาศวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗