19 ตุลาคม, 2021
การซื้อวัสดุในคลัง จำนวน ๒ รายการ
ประกาศวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔
18 ตุลาคม, 2021
การซื้อเครื่องทดสอบเน็ตเวิร์คแบบใช้สายอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด
ประกาศวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
14 ตุลาคม, 2021
การซื้ออุปกรณ์ควบคุมสัญญาณนาฬิกาหลัก (Main Master Clock) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ หน่วย
ประกาศวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔
14 ตุลาคม, 2021
การจ้างบริการตรวจและตัดข่าว กทพ. เป็นประจำทุกวันจากหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔
12 ตุลาคม, 2021
การซื้อพัดลมดูดอากาศ จำนวน ๙ ชุด
ประกาศวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔
11 ตุลาคม, 2021
การซื้อเครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด (Network Video Recorder) จำนวน ๒ เครื่อง
ประกาศวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
11 ตุลาคม, 2021
การซื้อเครื่องทดสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน ๔ เครื่อง
ประกาศวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
11 ตุลาคม, 2021
การซื้อเครื่องตรวจสอบสาย Fiber Optic (OTDR) จำนวน ๑ เครื่อง
ประกาศวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
11 ตุลาคม, 2021
การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation จำนวน ๘ เครื่อง
ประกาศวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
8 ตุลาคม, 2021
การซื้อนาฬิการะบบดิจิตอล (Digital Clock) จำนวน ๖ เครื่อง
ประกาศวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
6 ตุลาคม, 2021
การซื้อจอทัชสกรีน ๕๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง
ประกาศวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔
5 ตุลาคม, 2021
การซื้อเครื่องค้นหาแนวสายไฟฟ้าใต้ดิน จำนวน ๑ ชุด
ประกาศวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔