การจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ดูดซับแรงปะทะ (Crash Cushion) บริเวณหัวเกาะทางแยก ต่างระดับดาวคะนอง (ท่าเรือ-ดาวคะนอง และท่าเรือ-ถนนพระราม ๒) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

ประกาศวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.