การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ Easy Pass และระบบจ่ายบัตรอัตโนมัติ ATD ของทางพิเศษบูรพาวิถี

ประกาศวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.