การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบจ่ายไฟฟ้าทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) (สัญญาต่อเนื่อง ๓ ปี)

ประกาศวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕



Comments are closed.