การจ้างทำของที่ระลึกสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ ๒๐ ปี ๒๕ ปี ๓๐ ปี ๓๕ ปี และ ๔๐ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เลขที่ กจด.ปจ.๘๖/๒๕๖๔   ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.