การจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน และอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

ประกาศวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕Comments are closed.