การจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานและอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี

ประกาศวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕Comments are closed.