การจ้างบำรุงรักษาระบบขายและเติมเงินของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (CPOS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เลขที่ กจด.ปจ.๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.