การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบเชื่อมต่อระหว่าง Easy Pass กับ M-Pass ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (GW) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕Comments are closed.