การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ SAN Storage ๑๘ TB ของระบบฐานข้อมูลกลางระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) (CCB๖)

ประกาศวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕Comments are closed.