การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๙๖.๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด 27 มกราคม 2564 – 01 กุมภาพันธ์ 2564

แชร์

Comments are closed.