การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ FM ๙๔ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด 8 กุมภาพันธ์ 2564 – 11 กุมภาพันธ์ 2564

แชร์

Comments are closed.