การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๙๖.๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เลขที่ กจด.ปจ.๕๓/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

แชร์

Comments are closed.