การจ้างเหมาตัดหญ้า กำจัดวัชพืชใต้ทางพิเศษและด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทางพิเศษเฉลิมมหานคร (รวมทางพิเศษบางนา-อาจณรงค์) จำนวน ๒ ครั้ง

ประกาศวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.