การจ้างโครงการรับฟังเสียงลูกค้า (Voice of Customer) เพื่อจัดทำกลยุทธ์ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ (CEM) ให้แก่ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เลขที่ กจด.ปจ.๓๐/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

แชร์

Comments are closed.