การจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ กทพ. ผ่านทางหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.