การซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี จำนวน ๕ คัน

ประกาศวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕

แชร์

Comments are closed.