การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน

เลขที่สอบราคา กจด.ปซ.๕๕/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ  ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.