การซื้อ อุปกรณ์ตรวจจับรถของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด จำนวน ๒๐ ตัว และอุปกรณ์ตรวจจับรถของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติ จำนวน ๒๐ ตัว

Comments are closed.