การซื้อ ALB Control Board สำหรับตู้ไม้กั้นช่องทางเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติในทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๓๐ ชุด

ประกาศวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เลขที่กจด.ปซ. ๗๔/๒๕๖๕

Comments are closed.