การซื้อ ALB Control Logic Board สำหรับตู้ไม้กั้นช่องทางเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ ในทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๓๐ ชุด

ประกาศวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

แชร์

Comments are closed.