คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา เยี่ยมการดำเนินงานของ กทพ.

วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2563) เวลา 14.00 น. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ กทพ. พร้อมร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินโครงการในความรับผิดชอบของ กทพ. รวมถึงรับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการดำเนินงาน ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้มีข้อเสนอแนะในการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใช้ทางพิเศษ และพร้อมช่วยผลักดันโครงการต่าง ๆ ให้ลุล่วงเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรต่อไป

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

 

 

 

 

Comments are closed.