การซื้อคอมพิวเตอร์ในช่องทาง (IPC) ระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด (MTC) จำนวน ๓๔ เครื่อง

เลขที่ กจด.ปซ.๕๔/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.