จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ภายใต้กรอบการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ประกาศ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.