งานก่อสร้างศูนย์เอกสารแห่งใหม่ และปรับปรุงศูนย์เอกสารเดิม (ศูนย์ควบคุมทงพิเศษฉลองรัช (CCB 3))

ประกาศวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕


แชร์

Comments are closed.