การซื้องานปรับปรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิดรักษาความปลอดภัยและระบบเวลาจุดตรวจ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี (CCB๔) และศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB๓) จำนวน ๑ งาน

ประกาศวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔Comments are closed.