การจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลาง Oracle ระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด (Manual Lane) ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี

ประกาศวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.