การจ้างที่ปรึกษางานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ส่วนทดแทน ตอน N1

ประกาศวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.