ผวก. กทพ. พร้อมคณะ ร่วมงานสัมมนา “ลงทุน 2020 ฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างชาติ สร้างงาน”

วันนี้ (23 กรกฎาคม 2563) เวลา 9.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ 1-2 โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ รางน้ำ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เป็นประธานในงานสัมมนา “ลงทุน 2020 ฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างชาติ สร้างงาน” โดยมี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม บรรยายพิเศษ ในการนี้ นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการ ฝ่ายปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ กทพ. นายสมพร โสมะบถ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน นางทศานุช ธรรมโชติ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร และนายเทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมงาน ซึ่งงานสัมมนา ในวันนี้ได้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนทราบถึงภาพรวมของการลงทุนโครงสร้างด้านการคมนาคมของไทยในปี 2563 และปีต่อ ๆ ไป

Comments are closed.