ผู้บริหาร กทพ. เข้าร่วมงานแถลงข่าวพิธีมอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม

วันนี้ (วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙) เวลา ๙.๐๐ น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม โดย นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นายภูธนิตย์ เทพสุนทร ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการจราจร ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวพิธีมอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ให้แต่ละหน่วยงานจัดเตรียมของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ซึ่งภายในงานประชาชนสามารถร่วมกิจกรรม “ตรวจรถ ‘ฟรี’ ขับขี่ปลอดภัย ถวายพ่อหลวง” ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร ๑ กรมการขนส่งทางบก โดยมี นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี

Comments are closed.