ผู้ว่าการ กทพ. พร้อมคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการ ( War Room) ที่ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB 3) และหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่ด่าน ฯ ฉิมพลี ด่าน ฯ บางปะอิน (ขาเข้า) และด่าน ฯ จตุโชติ พร้อมรับกลับเข้า กทม. หลังหยุดยาวปีใหม่ ๒๕๖๐

วันนี้ (๓ มกราคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๒.๐๐ น. นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ ได้เดินทางมาที่ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB 3) โดยขึ้นไปยังศูนย์ปฏิบัติการ (War Room) เพื่อพบปะกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานที่ศูนย์ปฏิบัติการ (War Room) ต่อมาเวลา ๑๔.๐๐ น. ได้เดินทางไปยังหน่วยบริการประชาชนที่ด่านฯ ฉิมพลี ด่าน ฯ บางปะอิน ( ขาเข้า ) และด่าน ฯ จตุโชติ ตามลำดับ

ในการนี้ นายณรงค์ ยังได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่จุดบริการที่ด่านฯ ทั้ง ๓ แห่ง รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย และฟังบรรยายสรุปผลการอำนวยการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่

ข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
ภาพ โดย ฝ่ายควบคุมการจราจร และกองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

แชร์

Comments are closed.