ผู้ว่าการ กทพ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กทพ. เข้าตรวจเยี่ยมและเตรียม ความพร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ณ ด่านฯ บางแก้ว ๑ และด่านฯ บางนา กม. ๖

ผู้ว่าการ กทพ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กทพ. เข้าตรวจเยี่ยมและเตรียม ความพร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ณ ด่านฯ บางแก้ว ๑ และด่านฯ บางนา กม. ๖

 

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กทพ. เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพนักงานจัดการจราจร พนักงานสื่อสารและกู้ภัย และพนักงานประจำหน่วยปฏิบัติการพิเศษ สังกัดฝ่ายควบคุมการจราจร ณ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ บางแก้ว ๑ และด่านฯ บางนา กม.๖ ซึ่งมีหน้าที่ในการเผชิญสถานการณ์วิกฤต การระงับเหตุการณ์อุบัติเหตุร้ายแรงที่เกิดขึ้นในทางพิเศษ โดยเฉพาะในการเตรียมความพร้อมที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุจากรถบรรทุกสารเคมี และ วัตถุอันตรายให้สามารถควบคุม และ บริหารงานฉุกเฉินบริเวณจุดเกิดเหตุและตรวจตราดูแลรักษาป้องกันการถูกโจรกรรมทรัพย์สินของ กทพ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงภารกิจในการช่วยเหลือดูแลผู้ใช้ทางพิเศษกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์นี้ด้วย รวมทั้งได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ทางด่วน ที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการทางพิเศษ สำหรับการตรวจเยี่ยมฯ ครั้งนี้ เพื่อตรวจสอบความพร้อมการให้บริการของหน่วยบริการประชาชนผู้ใช้บริการทางพิเศษในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙

 

พร้อมกันนี้ ผู้ว่าการ กทพ. ยังได้พบปะพูดคุย ให้กำลังใจ มอบเครื่องดื่มและผลไม้บำรุงสุขภาพแก่พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ บางแก้ว ๑ และ บางนา กม.๖  รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วนที่ประจำจุดอำนวยความสะดวกฯ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน กทพ. และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ทางด่วน ที่ปฏิบัติภารกิจให้บริการประชาชนในช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๙ ด้วยเช่นกัน

ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ บางแก้ว ๑

 

ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ บางนา กม. ๖

 

ข่าวและภาพ โดย กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.