ยกเลิกประกาศ การเช่าใช้บริการจัดเก็บข้อมูล และประมวลผลบนคลาวด์สำหรับงาน Big Data (Cloud Service for Big Data) จำนวน ๑ รายการ

เลขที่ กจด.ปซ.๗๒/๒๕๖๔ ประกาศวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔

 

Comments are closed.