รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส สัญญาณไฟวับวาบ จำนวน ๖ คัน

ประกาศวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียด รถบรรทุก จำนวน ๖ คัน


Comments are closed.