รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามการแก้ปัญหาฝุ่นละออง ตามนโยบาย One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5 คมนาคมรวมใจ ช่วยลดฝุ่น เพื่อความสุข สุขภาพดี ของประชาชน บริเวณด่านฯ บางขุนเทียน ๒

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๔๐ น. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคมร่วมตรวจติดตามการแก้ปัญหาฝุ่นละอองตามนโยบาย “One Transport ปลอดฝุ่น PM ๒.๕ คมนาคมรวมใจ ช่วยลดฝุ่น เพื่อความสุข สุขภาพดี ของประชาชน” บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางขุนเทียน ๒ โดยมีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และเจ้าหน้าที่ประจำด่านฯ ให้การต้อนรับ โดย กทพ. ได้ทดลองติดตั้งเครื่องปล่อยฝอยละอองน้ำ (Low Pressure Water) จำนวน ๗๕ หัว บริเวณทางเดินของพนักงาน ตู้เก็บค่าผ่านทาง และหลังคาคลุมตู้เก็บค่าผ่านทาง (Canopy) ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อลดผลกระทบจากฝุ่นละออง PM ๒.๕ เข้าไปในตู้ฯ และกรณีผู้ใช้ทางลดกระจกรถชำระค่าผ่านทาง โดยเปิดเครื่องปล่อยฯ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. เป็นช่วงเวลาที่มีปริมาณรถหนาแน่น ซึ่งจากการตรวจวัดปริมาณค่าฝุ่นละอองฯ ตรงจุดที่มีการติดตั้งเครื่องปล่อยฯ วัดได้ประมาณ ๓๐-๓๗ ไมครอน ลดลงจากค่าเดิมก่อนการติดตั้งซึ่งสูงกว่า ๕๐ ไมครอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยของสภาพอากาศและกระแสลมขณะตรวจวัด นอกจากนี้ กทพ. มีแผนจะขยายผลไปยังด่านฯ พระรามที่ ๔ (๑) โดยจะติดตั้งเครื่องปล่อยฯ เป็นแบบ High Pressure Water ซึ่งจะมีประสิทธิภาพสูงกว่า เนื่องจากมีละอองน้ำขนาดเล็กที่สามารถจับฝุ่นได้ดี ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เร่งรัดการดำเนินการที่ด่านบางขุนเทียน ๒ (ทางออก ๓ ไปสมุทรสาคร) ซึ่งมีปริมาณจราจรหนาแน่นสุดให้แล้วเสร็จภายใน ๓-๕ วัน พร้อมทั้งให้ติดตั้งเพิ่มเติมที่ด่านฯ พระรามที่ ๔ (๑) และด่านฯ บางแก้วต่อไป

 

 

Comments are closed.